Základní údaje:

Název: IMPERA INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 05116686
Sídlo: Hlinky 45/114, Pisárky, 603 00 Brno

Zapsána pod značkou: B 7551 vedená u Krajského soudu v Brně

Zveřejněné dokumenty:

Dosud nebyly zveřejněné žádné dokumenty.